Privacyverklaring RealFoodGirl

Sinds 25 mei 2018 is de nieuwe privacywet van kracht, dit is de Europese “Algemene Verordering Gegevensbescherming”, ofwel AVG. RealFoodGirl werkt er hard aan om je gegevens te beschermen. In deze verklaring lees je wat voor gegevens we verzamelen, waar we ze opslaan, hoe lang ze worden opgeslagen en hoe ze worden beveiligd. Je gegevens zijn 100% van jou, je kunt ze dus altijd inzien, aanpassen of laten verwijderen.

Welke gegevens worden verzameld en wie kan ze inzien?

Je bepaalt zelf welke gegevens je verstrekt aan RealFoodGirl. Gebruikelijke gegevens zijn naam, adres, telefoonnummer, email-adres en geboortedatum. Dit om je huis te kunnen vinden, de factuur in orde te maken en je te kunnen bereiken als dat nodig is.

Verder worden er soms medische en/of persoonlijke gegevens gedeeld met RealFoodGirl, genoteerd en opgeslagen. Voor goed persoonlijk advies is het opslaan van deze gegevens noodzakelijk.

Ook gegevens van je zorgverzekering of die van de behandelend arts kunnen verzameld worden om in jouw zorgvraag te voorzien.

Je gegevens zijn alleen toegankelijk voor RealFoodGirl en worden lokaal bewaard. Niemand anders kan ze inzien en ze worden alleen selectief gedeeld met derden (zoals huisarts), als daar een goede reden voor is en met jouw goedkeuring. Jouw gegevens worden niet weggegeven, verkocht of misbruikt, echter dit geeft helaas geen garantie op het voorkomen van misbruik van persoonlijke gegevens door kwade opzet van anderen.

Hoe lang bewaren we de gegevens?

RealFoodGirl bewaart je persoonsgegevens 15 jaar na het stoppen van de (dieet)behandeling of coaching volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst.

Waar staan de gegevens en hoe zijn ze beveiligd?

Je gegevens worden door RealFoodGirl lokaal veilig opgeslagen. Daarnaast gaat er data via internet heen en weer via de servers van het hostingbedrijf van de website. Zij zorgen net als RealFoodGirl voor jouw privacy.

Vragen?

Heb je nog verdere vragen of wil je je gegevens inzien, wijzigen of laten verwijderen, neem dan contact op via info@realfoodgirl.nl. Meer informatie over privacy is terug te vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.